Omdömme från kund

Nu känner vi oss stolta och glada efter att ha fått dessa fina ord från en kund. Hej, fotograf Lotta och SILUETT! Ett stort, stort

Läs mer »

Ny överenskommelse med KO

Nu är branschöverenskommelsen mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund (SER) klar. Som skolfotoföretag och medlem i SER tycker vi det är så bra för konsumenten

Läs mer »

Fin recention

Blev så glad när jag idag fick följande epost från en förälder till förskolebarn. Det är ju precis så vi vill att familjerna ska känna

Läs mer »