siluett logo

Ny överenskommelse med KO

Nu är branschöverenskommelsen mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund (SER) klar. Som skolfotoföretag och medlem i SER tycker vi det är så bra för konsumenten och branschen.

Jobbar du med skolfoto i ditt fotoföretag ? Bli gärna medlem i SER! Här är stora som små skolfotoföretag välkomna. Tillsammans skapar vi en hälsosam, modern skolfotobransch. Långt från gamla tiders färdiga fotokuvert och tveksamma försäljningsmetoder!

LÄS mer på SERs hemsida