Vi på SILUETT Bildproduktion vill att vårt företag ska utvecklas på ett hållbart sätt. Därför arbetar vi aktivt med att hitta gröna vägar för vår verksamhet.  En viktig del i detta är hur vi producerar och levererar. För att minimera vårt klimatavtryck ser vi till alla samtliga bilder/produkter som produceras i vårt labb har en köpare. Det innebär att inga bilder/produkter produceras och skickas ut i förhoppning om att vårdnadshavarna ska köpa dem. Alla bilder och produkter produceras på beställning via webshopen. Vilket utesluter onödiga transporter och emballage.

För att minimera SILUETT Bildproduktions miljöpåverkan och förebygga föroreningar eftersträvar vi att:

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-05-12